• Mistrzostwa Cheerleaders

SADZENIE LASU - DĄBROWA 2012

SADZENIE LASU - 26 KWIECIEŃ - DĄBROWA

Poprzedniego dnia padało...

Jeśli jednak planujemy wspaniałe przedsięwzięcie, słońce pojawi się zawsze. Tegoroczna praca skupiła się na dosadzeniu świerka, klonu jaworu i gruszy na terenie młodnika zniszczonego przez sarny. Towarzyszyli i opekowali się nami leśniczy Bogdan Kowalewski i Pan Sapierzyński - właściciel działki. Na koniec działań, gospodarz lasu poczęstował wszystkich pracujących kiełbaską - tradycyjnie rozpaliliśmy ognisko.  Przeżycie niezapomniane. Posadziliśmy las. Teraz tylko czekać, aż urośnie.