• Mistrzostwa Cheerleaders
21-05
2020

MATURZYŚCI!

Kategoria: Dyrekcja, Autor: Natalia Zalewska

UWAGA!
MATURZYŚCI!
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów- ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.