• Mistrzostwa Cheerleaders

Witamy na stronie bibliotekiSmile

 

Katalog biblioteczny online


"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła".

Wisława Szymborska

"Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga". Janusz Korczak

"Książka naucza serce dobroci i miłości, naucza świętości cierpienia

i pogody bólu". Kornel Makuszyński

"Lektura dobrych książek jest jak najprzyjemniejsza i najbogatsza rozmowa z kimś mądrym". Kartezjusz

"W każdej książce jest co najmniej jedna fascynująca myśl". Ryszard Kapuściński

"Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek

z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy

w ludzkiej wyobraźni". Jan Parandowski

"Temu kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela". Władysław Orkan

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek 7.00-9.00, 12.30-16.30

Wtorek 7.00-8.20, 13.00-16.00

Środa 7.00-10.00, 12.30-15.30

Czwartek 7.00-8.20, 9.00-10.00, 12.30-16.30

Piątek 7.00-8.20, 8.00-11.00, 14.00-15.30


REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ


    I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
-lektury na okres 2 tygodni
-pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
d. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
e. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
h. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
i. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
j. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

III. Regulamin czytelni

a. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
b. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
c. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
d. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
e. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
f. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
g. W czytelni obowiązuje cisza.
h. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
i. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie  ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
g. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu.
h. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

AKTUALNOŚCI


Nowe książki w bibliotece

Droga do szczęścia: jak poznać i wykorzystać siłę swojego umysłu,  Ruth Searl

Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed ludźmi,  Ruth Searl

Uwolnij się od depresji: zostań swoim osobistym terapeutą, Colin Sutherland, Margaret Sutherland

Jak radzić sobie z ludźmi, którzy doprowadzają nas do wściekłości, Paul Hauck

Komunikacja niewerbalna czyli Mowa ciała od A do Z, Jean-Claude Marti

Mowa ciała: jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać,  Anna Jaskółka

Pierwsze kroki do... pozbycia się lęku, Kate Middleton

Pierwsze kroki do... zerwania z nałogiem palenia,  Simon Atkins

James Thompson Biel Helsinek

 Marie Hermanson Rajska dolina

Leonard Rosen Głosy chaosu

Jean-Philipp Sendker Sztuka słyszenia bicia serca

Alyxandra Harvey Żądza krwi (Kroniki rodu Drake'ów)

Alyxandra Harvey Krwawiące serce (Kroniki rodu Drake'ów)

Wiesław Myśliwski Ostatnie rozdanie

Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy. O języku serca

Phillips Susan Elizabeth Panna młoda ucieka

Olga Tokarczuk Bieguni

Olga Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny (AUDIOBOOK)                                     

Wiesław Mysliwski Traktat o łuskaniu fasoli

Irena Matuszkiewicz Czarna wdowa atakuje

Małgorzata Kościńska Kobieto nie bądź mężczyzną

Andrzej Stasiuk Jadąc do Babadag     

Stefan Chwin Hanemann

Paweł Huelle Weiser Dawidek

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem

Zbigniew Herbert 89 wierszy

Bernhard Jaumann Oczy meduzy

Jean-Dominique Bauby Skafander i motyl

Anna Onichimowska Trzecie oko

Peter Burke, Asa Briggs  Społeczna historia mediów

Gorman Lyn, McLean David Media i społeczeństwo

Zbigniew Bauer  Dziennikarstwo i świat mediów

Edward Chudziński Słownik wiedzy o mediach

Potrykus-Woźniak Paulina Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich

 Tomasz Knopik Czas wolny…od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych

Beata Kruk Testy. Bawiąc się poznajesz siebie

Praca zbiorowa Tydzień po tygodniu do matury. Matematyka. Poziom podstawowy

Dawid Kaczmarek Tydzień po tygodniu do matury. Chemia. Poziom podstawowy i rozszerzony

Dorota Nosowska Tydzień po tygodniu do matury. Język polski. Poziom podstawowy i rozszerzony

Trener do matury: Język niemiecki, Historia, Geografia, Biologia, WOS, Język angielski,  Jak czytać dramaty, Jak czytać wiersze i in.


 CZYTELNICTWO

I okres w roku szkolnym 2017/2018

Tabela czytelnictwa

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych

książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole (pod względem czytelnictwa)

Ia

24

69

2,9

6

Ib

30

54

1,8

9

Ic

25

52

2,1

8

Id

41

45

1,1

10

IIa

23

136

5,9

2

IIb

30

84

2,8

7

IIc

24

223

9,2

1

IId

32

20

0,6

12

IIIa

26

122

4,7

3

IIIb

26

117

4,5

4

IIIc

29

90

3,1

5

IIId

9

6

O,7

11

Razem

319

1018

3,2

 

 

Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2016/2017:

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek:

 IIa – 267 ks.,  9,9 ks. na ucznia,

 Ic - 206 ks., 8,6 ks. na ucznia,

 IIb – 183 ks., 7 ks. na ucznia.

Klasy, które wypożyczyły najmniej książek:

Id – 44 ks., 1,4 ks. na ucznia,

IIIc – 62 ks., 2,3 ks. na ucznia,

Ib – 77 ks., 2,8 ks. na ucznia.

Najlepsi czytelnicy:

Ewa Zarzycka kl. IIa – 29 ks., Alicja Pióro  kl. IIa – 28 ks., Daria Pielach kl. IIId – 25 ks., Gabriela Zielińska kl. IIa – 21 ks., Karolina Laskowska kl. Ia – 21 ks., Adrianna Kopania kl. IIa - 17 ks., Izabela Staniszewska kl. IIc – 17 ks.

TABELA CZYTELNICTWA W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych

książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole (pod względem czytelnictwa)

Ia

24

87

3,6

9

Ib

28

77

2,8

10

Ic

24

206

8,6

2

Id

32

44

1,4

12

IIa

27

267

9,9

1

IIb

26

183

7

3

IIc

31

212

6,8

4

IId

9

48

5,3

6

IIIa

16

59

3,7

8

IIIb

26

133

5,6

5

IIIc

27

62

2,3

11

IIId

25

126

5

7

Razem

295

1504

5,1

 

 

Stan czytelnictwa – zestawienie półroczne 2016/2017

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek:

 IIa – 134 ks.,  5 ks. na ucznia,

 IIIb - 103 ks., 4 ks. na ucznia,

 IIc – 119 ks., 3,8 ks. na ucznia.

Klasy, które wypożyczyły najmniej książek:

Id – 23 ks., 0,7 ks. na ucznia,

IIIc – 32 ks., 1,1 ks. na ucznia,

Ib – 35 ks., 1,3 ks. na ucznia.

Uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej książek:

1. Ewa Zarzycka z kl. IIa – 18 ks.

2. Alicja Pióro z kl. IIa -16 ks.

3. Daria Pielach z kl. IIId – 15 ks.

4. Gabriela Zielińska z kl. IIa – 13 ks.

5. Mateusz Powierża z kl. IIIb – 12 ks.

6. Iga Pękala z kl. IIIb – 11 ks.


klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

24

31

1,3

9

Ib

28

35

1,3

10

Ic

24

78

3,2

7

Id

32

23

0,7

12

IIa

27

134

5

1

IIb

26

62

2,4

8

IIc

31

119

3,8

3

IId

9

30

3,3

6

IIIa

16

56

3,5

5

IIIb

26

103

4

2

IIIc

28

32

1,1

11

IIId

25

92

3,7

4


Razem

296

795

2,7

 

 

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2015/2016.

 Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek:

 IIa – 143 ks.,  8,9 ks. na ucznia,

 IIc - 186 ks., 6,6 ks. na ucznia,

 IId – 164 ks., 6,5 ks. na ucznia. 

Klasy, które wypożyczyły najmniej książek:

IIIa – 49 ks., 2,6 ks. na ucznia,

IIId – 64 ks., 2,7 ks. na ucznia,

IIIe – 68 ks., 2,8 ks. na ucznia.

 

Uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej książek:

Mateusz Powierza z kl. IIb – 39 ks.

Michał Fedorczyk z kl. IIb -25 ks.

Małgorzata Janiszewska z kl. IIc – 22 ks.

Daria Lewandowska z kl. IIa – 20 ks.

 

Szczegółowe dane dotyczące czytelnictwa poszczególnych klas, znajdują się w tabeli:

 

 

 

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

30

159

5,3

5

Ib

25

88

3,5

8

Ic

31

119

3,8

6

Id

9

33

3,7

7

IIa

16

143

8,9

1

IIb

26

151

5,8

4

IIc

28

186

6,6

2

IId

25

164

6,5

3

IIIa

19

49

2,6

12

IIIb

33

93

2,8

10

IIIc

29

97

3,3

9

IIId

24

64

2,7

11

IIIe

24

68

2,8

10

razem

319

1414

4,5

 

 

Stan czytelnictwa – zestawienie półroczne 2015/2016.

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek:

 IIa – 75 ks.,  4,7 ks. na ucznia,

 IIb - 84 ks., 3,2 ks. na ucznia,

 IIc – 85 ks., 3 ks. na ucznia.

Klasy, które wypożyczyły najmniej książek:

IIId – 40 ks., 1,4 ks. na ucznia,

Id – 13 ks., 1,5 ks. na ucznia,

Ic – 49 ks., 1,6 ks. na ucznia.

Uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej książek:

Mateusz Powierza z kl. IIb – 17 ks.

Michał Fedorczyk z kl. IIb -15 ks.

Daniel Delegacz z kl. IIa – 12ks.

Szczegółowe dane dotyczące czytelnictwa poszczególnych klas, znajdują się w tabeli:

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

30

90

3

4

Ib

24

53

2,2

8

Ic

31

49

1,6

11

Id

9

13

1,5

12

IIa

16

75

4,7

1

IIb

26

84

3,2

2

IIc

28

85

3

3

IId

25

66

2,6

7

IIIa

19

39

2

9

IIIb

33

61

1,8

10

IIIc

29

86

2,9

5

IIId

24

33

1,4

13

IIIe

24

68

2,8

6

razem

318

802

2,5

 

  

Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2014/2015.

Klasy, których uczniowie wypożyczyli najwięcej książek (od pierwszego miejsca w szkole):

1. IIb - 227 ks.  – 6,9 ks. na ucznia

2. IIa – 141 ks. – 6,4 ks. na ucznia

3. Ia – 140 ks. – 6,4 ks. na ucznia

Klasy, których uczniowie wypożyczyli najmniej książek (od ostatniego miejsca w szkole):

13. IIIb – 58 ks. – 2,8 ks. na ucznia

12. IId - 67 ks. – 2,8 ks. na ucznia

11. IIc - 95 ks. – 3 ks. na ucznia.

Najlepsi czytelnicy w szkole:

1.Marlena Rychta – kl. IIIc – 76 ks. (otrzymała nagrodę książkową).

2. Elwiara Baranowska – kl.IIIa – 34 ks.

3. Anna Bala – kl. IIIa – 19 ks.

3. Maciej Młynarczyk – kl. IIIa - 19 ks.

4. Ilona Osemka – kl.IIIa – 18 ks.


Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2014/2015

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

22

140

6,4

3

Ib

26

83

3,2

9

Ic

30

103

3,4

8

Id

22

129

5,9

6

IIa

22

141

6,4

2

IIb

33

227

6,9

1

IIc

31

95

3,0

11

IId

24

67

2,8

12

IIe

25

87

3,5

7

IIIa

28

172

6,1

4

IIIb

21

58

2,8

13

IIIc

29

175

6,0

5

IIId

21

65

3,1

10

 

 

 

 

 

Razem

334

1542

4,6

 

Stan czytelnictwa w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015:

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek to kolejno:

 1.  Ia – 88 ks., 4 ks. na ucznia
 2.  IIIC – 112 ks., 3,9 ks. na ucznia,
 3.  IIIa – 109 ks., 3,9 ks. na ucznia,

Klasy najmniej czytające to (od końca, miejsce w szkole):

13. IId – 9 ks. 0,4 ks. na ucznia,

12. Ib – 28 ks., 0,9 ks. na ucznia,

11. IIe – 29 ks., 1,2 ks. na ucznia.

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

Marlena Rychta – kl. IIIc – 45 ks.

Robert Gierak – kl. IIIa – 9 ks.

Elwira Baranowska – kl. IIIa – 9 ks.

Aleksandra Zbrzeźniak – Ia – 9 ks.

 

Stan czytelnictwa – zestawienie półroczne 2014/2015

 

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

22

90

4,0

1

Ib

28

25

0,9

12

Ic

29

43

1,5

8

Id

22

43

1,9

7

IIa

22

62

2,8

4

IIb

33

79

2,4

5

IIc

31

40

1,3

10

IId

24

9

0,4

13

IIe

25

29

1,2

11

IIIa

28

109

3,9

3

IIIb

21

46

2,2

6

IIIc

29

112

3,9

2

IIId

21

29

1,4

9

 

 

 

 

 

Razem

335

709

2,1

 

 

 

Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2013/2014:

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek to kolejno:

 1.  IIIc – 296 ks., 11,4  ks. na ucznia
 2.  IIId – 368 ks., 11,1 ks. na ucznia,
 3.  IIIa – 242 ks., 10,8 ks. na ucznia,

Klasy najmniej czytające to (od końca, miejsce w szkole):

13. Id – 58 ks. 2,4 ks. na ucznia,

12. IIb – 53 ks., 2,5 ks. na ucznia,

11. Ia – 70 ks., 3,2 ks. na ucznia.

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

 1. Patrycja Dmoch – kl. IIIc – 37 ks.
 2. Dominika Tuszyńska – kl. IIIa – 25 ks.
 3. Marta Laskowska kl. Ib – 25 ks.
 4. Patrycja Jaczewska  kl. IIId – 25 ks.
 5. Joanna Olton  kl. IIId – 24 ks.
 6. Anna Marczyńska  kl. IIIc – 23 ks.
 7. Weronika Kopeć  kl. IIIb – 23 ks.
 8. Dominik Chruścicki kl. IIIa – 23 ks.

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2013/2014

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

Miejsce w szkole

Ia

22

70

3,18

XI

Ib

33

108

3,27

X

Ic

31

127

4,09

VII

Id

24

58

2,41

XIII

Ie

25

101

4,04

VIII

IIa

28

179

6,39

V

IIb

21

53

2,52

XII

IIc

28

128

4,26

VI

IId

21

74

3,52

IX

IIIa

24

242

10,83

III

IIIb

28

257

9,17

IV

IIIc

26

296

11,38

I

IIId

33

368

11,15

II

Razem uczniowie wypożyczyli:  2061 książek, co daje średnio na ucznia 6 wypożyczonych książek w ciągu całego roku szkolnego.

Szczegółowe dane dotyczące czytelnictwa poszczególnych uczniów:

Lp

Ia

Ib

Ic

Id

Ie

IIa

IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

IIIc

IIId

1.

4

4

0

0

13

1

8

0

4

18

1

7

4

2.

6

5

7

2

1

6

0

3

16

23

10

11

0

3.

2

1

3

2

3

22

0

5

2

0

12

37

7

4.

7

3

5

4

6

6

4

7

1

0

11

17

14

5.

2

6

7

5

1

0

1

2

4

2

14

3

16

6.

3

2

6

2

1

0

8

8

4

10

8

18

8

7.

6

1

1

3

0

11

6

0

3

2

7

13

25

8.

0

4

3

1

5

7

1

4

1

16

10

23

14

9.

4

3

5

0

0

5

4

6

3

5

3

12

11

10.

0

1

2

7

15

0

0

5

1

8

1

8

1

11.

4

6

1

6

3

2

0

6

1

14

23

16

5

12.

0

6

3

0

5

10

4

8

3

14

22

10

11

13.

0

3

5

5

0

13

0

4

0

6

12

2

10

14.

4

2

2

0

6

15

3

1

6

17

6

4

12

15.

1

2

6

11

0

7

5

4

1

16

10

9

4

16.

3

4

0

0

0

5

1

4

2

9

8

1

2

17.

2

3

2

0

2

20

1

2

4

5

8

8

13

18.

4

4

7

0

3

0

0

17

0

12

1

0

9

19.

7

4

12

4

10

0

5

7

14

8

3

19

12

20.

9

0

3

1

7

14

2

7

3

12

16

25

9

21.

2

25

4

0

6

6

0

4

1

11

4

3

10

22.

0

0

7

2

4

8

 

2

 

21

4

7

20

23.

 

1

0

0

5

3

 

4

 

1

9

12

24

24.

 

3

5

3

2

0

 

3

 

12

21

10

16

25.

 

0

9

 

3

3

 

7

 

 

4

15

19

26.

 

7

1

 

 

3

 

0

 

 

15

6

4

27.

 

2

4

 

 

8

 

4

 

 

13

 

10

28.

 

0

4

 

 

4

 

3

 

 

1

 

20

29.

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

30.

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

31.

 

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

32.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

33.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Suma

70

108

127

58

101

179

53

128

74

242

257

296

368

Średnia

3,18

3,27

4,09

2,41

4,04

6,39

2,52

4,26

3,52

10,83

9,17

11,38

11,15

 

Czytelnictwo w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek to kolejno:

 IIId – 166 ks., co daje 5 ks. na ucznia,

 IIIc  – 81 ks., 3,2 ks. na ucznia,

 IIIa – 71 ks., 2,9 ks. na ucznia.

 Klasy najmniej czytające to:

Ib – 22 ks., 0,7 ks. na ucznia,

Id – 26 ks., 1 ks. na ucznia,

Ie – 32 ks., 1,2 ks. na ucznia

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

Chruścicki Dominik z klasy IIIa – 13 egzemplarzy, Kucharek Damian z kl. IIIb – 12 ks. i Ślusarz Anna z klasy IIId – 11 ks.

Tabela przedstawiająca czytelnictwo w pierwszym półroczu:

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

22

28

1,3

10

Ib

33

22

0,7

13

Ic

31

46

1,5

9

Id

24

26

1

12

Ie

26

32

1,2

11

IIa

28

82

2,9

4

IIb

21

37

1,8

7

IIc

30

56

1,9

6

IId

21

33

1,6

8

IIIa

24

71

2,9

3

IIIb

28

67

2,4

5

IIIc

25

81

3,2

2

IIId

33

166

5

1

razem

346

747

2,2

 

 

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne 2012/2013

Stan czytelnictwa w ciągu całego roku szkolnego wyglądał następująco:

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek to kolejno:

 1.  IIIa – 413 ks., 12,9 ks. na ucznia
 2.  IIIC – 341 ks., 10,7 ks. na ucznia,
 3.  IIa – 243 ks., 9,7 ks. na ucznia,

Klasy najmniej czytające to (od końca, miejsce w szkole):

12. Id – 69 ks. 2,7 ks. na ucznia,

11. Ia – 111 ks., 3,9 ks. na ucznia,

10. Ib – 114 ks., 5,2 ks. na ucznia.

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

 1. Agnieszka Reluga – kl. IIIa – 36 ks.
 2. Aleksandra Giesek – kl. IIIa – 35 ks.
 3. Adam Gąsior kl. IIIc – 31 ks.
 4. Katarzyna Lipińska - kl. IIIb – 30 ks.
 5. Dorota Ruszczak – kl. IIIb – 28 ks.
 6. Klaudia Biernacka – Kl. IIa – 28 ks.
 7. Marlena Rychta – kl. Ic – 28 ks.

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

28

111

3,9

11

Ib

22

114

5,2

10

Ic

29

164

5,6

9

Id

25

69

2,7

12

IIa

25

243

9,7

3

IIb

28

186

6,6

8

IIc

25

229

9,1

5

IId

33

300

9

6

IIIa

32

413

12,9

1

IIIb

29

196

6,8

7

IIIc

32

341

10,7

2

IIId

36

348

9,7

4

 

 

 

 

 

Razem

344

2714

7,9

 

Wykresy czytelnictwa:

Czytelnictwo we wszystkich klasach:


Czytelnictwo w klasach pierwszych:

Czytelnictwo w klasach drugich:

Czytelnictwo w klasach trzecich:

Pozostałe wykresy czytelnictwa wszystkich klas:

Czytelnictwo w pierwszym semestrze  roku szkolnego 2012/2013

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek to:

I miejsce kl. IIIB – 230 ks., 7,9 ks. na ucznia;

II miejsce kl. IIIC – 220 ks., 6,9 ks. na ucznia;

III miejsce kl. IIA – 150 ks., 6,3 ks. na ucznia.

Klasy, które przeczytały najmniej książek to:

XII miejsce kl. IB – 33 ks., 1,2 ks. na ucznia;

XI miejsce kl. IA – 75 ks., 2,5 ks. na ucznia;

X miejsce kl. IID – 100 ks., 2,7 ks. na ucznia.

Uczniowie wszyscy razem przeczytali 1630 książek, co daje średnią na ucznia 4,7 ks.

Czytelnictwo wszystkich klas przedstawia tabela:


Stan czytelnictwa – zestawienie półroczne 2012/2013

klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

29

61

2,1

11

Ib

25

73

2,9

10

Ic

29

87

3

9

Id

22

26

1,2

12

IIa

24

150

6,3

3

IIb

28

133

4,8

7

IIc

25

105

4,2

8

IId

33

161

4,9

6

IIIa

32

188

5,9

4

IIIb

29

230

7,9

1

IIIc

32

220

6,9

2

IIId

36

196

5,4

5

 

 

 

 

 

Razem

 

1630

4,7

 

 

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

 1. Ilona Siwak kl. IIIb – 31 ks.
 2. Martyna Rydzewska kl. IIIb – 23 ks.
 3. Aleksandra Giesek kl. IIIa – 23 ks.
 4. Adam Gąsior kl. IIIa – 20 ks.
 5. Katarzyna Wierzchołowska kl. IIIc – 20 ks.

Czytelnictwo w roku szkolnym 2011/2012

Klasy, które wypożyczyły najwięcej książek:

I miejsce kl. IIIA – 369 ks., 15,3 ks. na ucznia;

II miejsce kl. IIA – 318 ks., 9,9 ks. na ucznia;

III miejsce kl. IID – 208 ks., 9,3 ks. na ucznia.

Klasy, które przeczytały najmniej książek to:

XII miejsce kl. ID – 26 ks., 1,2 ks. na ucznia;

XI miejsce kl. IA – 61 ks., 2,1 ks. na ucznia;

X miejsce kl. IB – 73 ks., 2,9 ks. na ucznia.

Z powyższego zestawienia wynika, że najlepiej czytali uczniowie klasy IIIA oraz klas drugich: IIA i IID, a najsłabiej uczniowie klas pierwszych: IB i ID oraz klasy IIID. Uczniowie wszyscy razem przeczytali 2900 książek, co daje średnią na ucznia 7,98 ks.

Najlepsi czytelnicy to: Adam Gąsior z kl. IIc - 37 książek, Olga Podgórska z kl. IIIB – 36 ks. i Katarzyna Puścion z kl. IID – 32 ks.

Czytelnictwo wszystkich klas przedstawia tabela:

Klasa

 

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia wypożyczonych książek na ucznia

Miejsce

w szkole pod względem czytelnictwa

Ia

27

228

8,4

4

Ib

30

104

3,5

12

Ic

27

201

7,5

5

Id

33

185

5,6

11

IIa

32

318

9,9

2

IIb

29

204

7

8

IIc

32

237

7,4

6

IId

37

360

9,7

3

IIIa

24

369

15,3

1

IIIb

35

250

7,1

7

IIIc

33

299

6,9

9

IIId

24

145

6

10

Razem

363

2900

7,98

 

Wykresy czytelnictwa w roku szkolnym 2011/2012

Wykres czytelnictwa wszystkich klas:

LU – liczba uczniów, LWK – liczba wypożyczonych książek, ŚWK – średnia wypożyczonych książek na ucznia, M- miejsce w szkole.

Czytelnictwo klasy I

LU – liczba uczniów, LWK – liczba wypożyczonych książek, ŚWK – średnia wypożyczonych książek na ucznia, M- miejsce w szkole.

Czytelnictwo klasy II

1 – liczba uczniów, 2 – liczba wypożyczonych książek, 3 – średnia wypożyczonych książek na ucznia,  4- miejsce w szkole.

Czytelnictwo klasy III

1 – liczba uczniów, 2 – liczba wypożyczonych książek, 3 – średnia wypożyczonych książek na ucznia,  4 - miejsce w szkole.

Czytelnictwo wszystkich klas:

Wykres przedstawia liczbę uczniów (LU),  liczbę wypożyczonych książek (LWK) i średnią wypożyczonych książek na ucznia (ŚWK).

Komentarze