• Mistrzostwa Cheerleaders

Plan lekcji od 21 rześnia 2020 r.

W przypadku różnic pomiędzy zamieszczonym na stronie szkoły planem a tym w e-Dzienniku obowiązującym planem lekcji jest ten na stronie szkoły www.liceumlochow.pl

Indywidualny plan lekcji uczniów ZSP