• Mistrzostwa Cheerleaders

W artykule opisuję cały program denat szkolnych, a tutaj tylko daję kilka słów nt. zdjęć. Dwa są z eliminacj rejonowych w różnych latach, dwa z finałów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 r., a cztery z debaty finałowej w tymże Senacie z 2004 roku, w wyniku której nasz zespół w składzie Magdalena Ciechomska (wtedy w drugiej klasie) oraz Marek Suchocki i Hubert Ciechomski (maturzyści 2004) zostali mistrzami Polski.

Komentarze