• Mistrzostwa Cheerleaders

Dnia 24 marca 2011 poraz kolejny uczestniczyliśmy w LARP-ie. Tym razem gra była oparta o powieść Henryka Sienkiewicza pt."Quo Vadis". Każdy z nas mógł wcielić się w obywatela starożytego Rzymu i wykonać przydzielone zadanie. Od naszych decyzji zależała przyszłość oblężnego miasta.

Komentarze