• Mistrzostwa Cheerleaders

14 kwietnia 2012 r.

W piątek 13 kwietnia Paulina Podgórska (studentka psychologii na stażu w naszym LO) przedsatwiła wyniki badania za pomocą Młodzieżowego Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ, jakiemu poddało się 29 uczniów III c. Paulina dla każdego opracowała jego indywidualny profil. W załączniku "MŁOKOZZ...."  zamieszczamy wyniki zbiorcze w tabeli oraz opisy profili zainteresowań wraz z propozycjami wyboru zawodu.

Model odpowiedzi do testu CR z 4 kwietnia znajdziesz tutaj.

Ważne informacje dla maturzystów znajdziesz tutaj.

Komentarze