• Mistrzostwa Cheerleaders

Jestem absolwentką SGGW AR w Warszawie.Ukończyłam studia podyplomowe  w zakresie nauczania matematyki na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej oraz studia podyplomowe nauczania chemii  w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na Uniwesytecie Warszawskim.

Komentarze