• Mistrzostwa Cheerleaders

15 kwietnia 2012 r.

Zobacz wykres "IIIc wypracowanie kwiecień.doc" i porównaj wyniki kwietniowe z listopadowymi. Wyciągnij wnioski. Porównaj też listopadowe i kwietniowe rozkłady wyników w przedziałach 1-6 dla całego arkusza (wykresy kołowe) oraz rozkłady wyników w poszczególnych częściach arkusza (test - część I, wypracowanie - część II - wykresy słupkowe). Zlokalizuj swoje wyniki i oceń postępy w nauce. Zapoznaj się także z prezentacją na temat błędu kardynalnego w wypracowaniu oraz stwierdzenia niesamodzielności pracy. W prezentacji mówi się o OKE w Łomży, ale analogiczne procedury obowiązują we wszystkich OKE.

9 kwietnia 2012 r.

Przejrzyj uważnie komentarz i model odpowiedzi do testu czytania ze zrozumieniem z 4 kwietnia (załącznik Próbna matura CR 2012.doc). Zobacz wykres trudności zadań (1. obraz w galerii). Zwróć uwagę, że w klasie największe trudności sprawiły następujące czynności: w zadaniu 11 (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi; bada rozumienie warstwy komunikacji tekstu):
- rozpoznanie środków językowych zastosowanych w tekście;
- dostrzeganie cech stylistycznych tekstu i rozumienie funkcji środków językowych;
- przetwarzanie informacji (wynikających z analizy funkcji zastosowanych w tekście środków służących obiektywizacji wypowiedzi); w zadaniun 8 (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi; bada rozumienie warstwy znaczeń tekstu):
- odczytanie sensu fragmentu tekstu;
- rozumienie znaczenia słowa zawartego w akapicie;
- przetwarzanie informacji – dostrzeganie sprzeczności; w zadaniu 5 (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi; bada rozumienie warstwy znaczeń tekstu):
- odczytanie sensu fragmentu tekstu – rozumienie znaczenia słowa zawartego w akapicie;
- odczytanie dosłowne znaczenia tekstu;
- odtwarzanie informacji sformułowanych w tekście wprost; w zadaniu 12 (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi; bada rozumienie warstwy struktury
tekstu):
- rozpoznanie środków kompozycyjnych określających zależności logiczne;
- rozumienie znaczeń wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie i równoważność wyrażanych myśli);
- przetwarzanie informacji; w zadaniu 15 (zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru; bada rozumienie warstwy komunikacji tekstu):
- rozpoznanie nadawcy tekstu;
- rozpoznanie cech gatunkowych tekstu (rozpoznanie nadawcy typowego dla tekstu popularnonaukowego – badacz);
- przetwarzanie informacji. 

Przemyśl, co jeszcze możesz zrobić, by poprawić swoje wyniki. Zobacz, jak wypadli inni (http://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/materialy/2012/jpolski/wyniki_uczniow_uzyskane_na_probnym_egzaminie_maturalnym_w_lutym_2011_roku.pdf - 1. wykres).

3 kwietnia 2012 r.

Ważne informacje dla maturzystów znajdziesz w załączniku Word (poniżej).

2 kwietnia 2012 r.

Harmonogram próbnej matury z języka polskiego:

4 kwietnia, środa, od 12.45, s. 38 - część I (test czytania ze zrozumieniem).

11 kwietnia, środa, od godz. 12.00, s. 38 - część II (wypracowanie).

Przed próbną przypomnij sobie lektury z epok: romantyzm (w szczególności liryka), pozytywizm, Młoda Polska.

13 marca 2012 r.

Zamieszczam materiał poglądowy do refleksji przedmaturalnej (wykres ilustrujący trudność poszczególnych kryteriów wypracowania).

10 marca 2012 r.

1. Wtorek, 13 marca, godz. 11, sala konferencyjna - spotkanie z pisarzem Konradem Lewandowskim. Będzie podpisywał książkę "Diabłu ogarek".

2. W środę 14 marca rozpoczynamy omawianie "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall.