• Mistrzostwa Cheerleaders

Samorząd klasowy:

Gospodarz: Milena Góral

Z-ca gospodarza: Ewelina Skorupka

Skarbnik: Monika Gromek

Kronikarz: Adelina Konik

Lista uczniów:

1. Bardadyn Mateusz

2. Bugaj Marta

3. Czarnak Bartosz

4. Denis Adrian

5. Floryszczyk Karol

6. Gawor Dominika

7. Gołębiowski Sebastian

8. Góral Milena

9. Grądzka Marta

10. Gromek Monika

11. Gryczka Łukasz

12. Kaczmarczyk Dawid

13. Kalbarczyk Łukasz

14. Karczmarczyk Cezary

15. Kochanowski Sebastian

16. Konik Adelina

17. Kwiatkowski Kamil

18. Mróz Jakub

19. Nozderka Malwina

20. Oniszk Martyna

21. Oniśk Paweł

22. Rogala Patryk

23. Roguszewski Maciej

24. Rostek Tomasz

25. Siwerska Magdalena

26. Skorupka Ewelina

27. Sobotka Damian

28. Sobotka Hubert

29. Szymanik Rafał

30. Wikieł Andrzej

31. Wonia Mateusz

32. Woźniak Radosław

33. Ziółkowska Karolina