• Mistrzostwa Cheerleaders

Szanowni Maturzyści 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2017 roku

w celu wypełnienia deklaracji maturalnej proszę przejść na stronę z aktywnym dokumentem pdf,

Formularz online deklaracji maturalnej dla tegorocznych absolwentów

zapisać dokument na dysku a następnie wprowadzić dane w odpowiednie pola, (Identyfikator szkoły to: 143305-01102) i przesłać e-mailem na adres deklaracjematuralne@interia.pl

nazwę pliku jak i tytuł wiadomości proszę wisać Nazwisko Imię klasa (np. Nowak Jacek 3b)


INFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

  • Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2017 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 675 12 05 wew. 23 p. Zenon Koroś.
  • Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wyniki maturalne wypełnić deklarację maturalną, według podanych w pliku wskazówek i przesłać ją na adres deklaracjematuralne@interia.pl Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2017 roku.
  • Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "Symbol oddział" wpisują cyfrę "1" a w polu "nr w dzienniku" dowolną liczbę.
  • Informacje o odpłatości za egzaminy dla absolwentów poprawiających maturę.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy