• Mistrzostwa Cheerleaders

Szanowni Maturzyści 

W pliku Hasła.pdf podane są hasła do logowania się na stronie https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy w celu sprawdzenia wyników maturalnych. Loginem jest PESEL.

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2018 roku

w celu wypełnienia deklaracji maturalnej proszę przejść na stronę z aktywnym dokumentem pdf,

Formularz online deklaracji maturalnej dla tegorocznych absolwentów

zapisać dokument na dysku a następnie wprowadzić dane w odpowiednie pola, (Identyfikator szkoły to: 143305-01102) i przesłać e-mailem na adres deklaracjematuralne@interia.pl

nazwę pliku jak i w tytule wiadomości proszę wisać Nazwisko Imię klasa (np. Nowak Jacek 3b)


INFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

  • Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2018 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 675 12 05 wew. 23 p. Zenon Koroś.
  • Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wyniki maturalne wypełnić deklarację maturalną i przesłać ją na adres deklaracjematuralne@interia.pl Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2018 roku.
  • Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "nr w dzienniku" wpisują dowolną liczbę.
  • Informacje o odpłatości za egzaminy dla absolwentów poprawiających maturę.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy