• Mistrzostwa Cheerleaders

Informacja o odpłatości za egzaminy dla absolwentów poprawiających maturę.

 

W celu wypełnienia deklaracji maturalnej proszę:

zapisać na komputerze aktywny dokument pdf,

wypełnić wielkimi i małymi literami (przykład pisowni nazwiska: Kowalski)

przesłać na adres: deklaracjematuralne@interia.pl

 Nazwa pliku jak i tytuł wiadomości powinna zawierać: Klasę, Nazwisko, Imię np. 3b Nowak Jacek

 

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11)

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku

INFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

  • Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wyniki maturalne wypełnić deklarację maturalną i przesłać ją na adres deklaracjematuralne@interia.pl Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2019 roku.
  • Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "nr w dzienniku" wpisują dowolną liczbę. Nazwa pliku deklaracji maturalnej powinna zawierać "1 Nazwisko Imię.pdf" np. 1 Nowak Jacek.pdf
  • Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2019 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 675 12 05 wew. 23 p. Zenon Koroś.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy