• Mistrzostwa Cheerleaders

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. egzaminu maturalnego, które znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Prosimy o śledzenie informacji dotyczących matur, które będziemy przekazywać przez szkolne kanały: e-dziennik, stronę www.liceumlochow.pl i szkolny Facebook.

Do komunikatu dla maturzystów:
Ponadto prosimy o zapoznanie się z dokumentem " Komunikat d yrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjn ej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku" dostępnym pod adresem:
https://static.cke.gov.pl/2020/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf

W celu wypełnienia deklaracji maturalnej proszę:

- zapisać na komputerze aktywny dokument pdf,

- wypełnić deklarację wielkimi i małymi literami,

(Identyfikator szkoły: Liceum 143305-01102, Technikum 143305-0230D)

- przesłać na adres: deklaracjematuralne@interia.pl

 Nazwa pliku jak i tytuł wiadomości e-maila powinna zawierać:

Klasę, Nazwisko, Imię np. "3b Nowak Jacek"

 

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11)

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku

 

INFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

  • Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wypełnić deklarację maturalną i przesłać ją na adres deklaracjematuralne@interia.pl Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2020 roku.
  • Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "nr w dzienniku" wpisują dowolną liczbę. Nazwa pliku deklaracji maturalnej powinna zawierać "1 Nazwisko Imię.pdf" np. "1 Nowak Jacek.pdf"
  • Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2020 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 675 12 05 wew. 23 p. Zenon Koroś.
  • Informacje o odpłatności za ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego znajdują się w pliku na dole strony.

Komentarze