• Mistrzostwa Cheerleaders

Urodziłem się 13. lipca 1965 r. w Żninie. Przez 25 lat mieszkałem w Skawinie. W 1990 roku ukończyłem filologię polską (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska pt. „Granice rozwoju nauki i technologii w twórczości literackiej Stanisława Lema”), a w 2003 roku obroniłem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską „Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej” (wydana w Krakowie, w 2004 r.). Od 1990 roku uczyłem w szkole podstawowej, a od jesieni 1992 – w łochowskim liceum.

Przez wiele lat prowadziłem Koło Debat Szkolnych (chwilowo zawieszone z powodu natłoku innych zajęć, ale czasem organizuję debaty na tematy wychowawcze). Reprezentanci tego koła zajmowali wysokie miejsca w turniejach ogólnopolskich, aż w 2004 roku zdobyli mistrzostwo Polski (debata finałowa odbyła się w Senacie RP i współsędziowali ją posłowie i senatorowie, a prowadził marszałek Senatu). Tego tytułu do dziś nikt nam nie odebrał, ponieważ z powodu kryzysu finansów programu zaprzestano organizować mistrzostwa.

Gdy zbierze się odpowiedni zespół uczniów, wspomagam też szkolne koło miłośników RPG (narracyjnych gier fabularnych). Przez wiele lat prowadziłem też sesje uczniom jako mistrz gry w systemie Dzikie Pola.

Przez prawie dwa lata prowadziłem teatr amatorski „Kotara” – w mojej reżyserii wystawiliśmy prawie dwugodzinny spektakl – adaptację „Snu nocy letniej” Williama Shakespeare’a.

Od początku tego wieku zacząłem współpracę z wydawnictwami edukacyjnymi, najpierw jako autor, później jako redaktor. Stworzyłem serię „Most” dla STENTORA, pomyślaną jako zestawy artykułów wspomagających nauczanie. Byłem redaktorem pierwszych trzech tomów. W piśmie „SFinks” poświęconym fantastyce prowadziłem dział o RPG. Od 2000 roku byłem współpracownikiem, a później redaktorem naczelnym dodatków edukacyjnych „Perspektyw”. Od 2003 prowadziłem dział poświęcony maturze z języka polskiego w „Filipince” (Wydawnictwo Bauer) i wydawałem tam dodatki edukacyjne (w formie kolorowych magazynów; w sumie kiladziesiąt zeszytów). W 2005 roku przeszedłem do Wydawnictwa Axel Springer Polska.

Od 2005 roku jestem Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Badania Gier (www.ptbg.org.pl) i współorganizatorem corocznej sesji naukowej „Kulturotwórcza funkcja gier” oraz zastępcą redaktora naczelnego rocznika naukowego „Homo Ludens”. Z ramienia PTBG jestem członkiem Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu przy Kancelarii Rady Ministrów.

Przez kilka lat uczyłem w szkołach wyższych. Trochę na UW w Instytucie Kultury Polskiej, cztery lata na Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Zajmuję się krytyką literacką, zwłaszcza w zakresie fantastyki. Jestem członkiem jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (www.nagroda-zulawskiego.pl).

Do najważniejszych wyróżnień, jakie otrzymałem, zaliczam nagrodę kuratora, dwie nagrody ministra oświaty i srebrny krzyż zasługi.

Komentarze