• Mistrzostwa Cheerleaders

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI I OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ

‘YOUTH AND VIOLENCE’

5-12 PAŹDZIERNIKA 2008r., LUKSEMBURG

 

PODSTAWOWE CELE SEMINARIUM TO:

- ZDOBYCIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ NA TEMAT PRZEMOCY, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY

- POZNANIE PROGRAMU ‘YOUTH IN ACTION’ POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE MŁODYM LUDZIOM ORAZ INNYCH PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWE

- POZNANIE METOD PRACY Z MŁODZIEŻĄ, KTÓRA SPOTKAŁA SIĘ JUŻ Z PRZEMOCĄ W SWOIM OTOCZENIU

- POPRAWIENIE TOLERANCJI I SZACUNKU

- PROMOCJA ZAŁOŻEŃ EUROPEJSKICH WŚRÓD MŁODZIEŻY

- PROMOCJA DIALOGU I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY MŁODYMI LUDŹMI

- POZNANIE INNYCH KULTUR I KRAJU

Komentarze