• Mistrzostwa Cheerleaders

Konferencja w Węgrowskim Ośrodku Kultury

Zmierzające powoli ku końcowi obchody Roku Czesława Miłosza w powiecie węgrowskim z racji swojego oficjalnego charakteru wymagały z pewnością równie oficjalnego podsumowania. W tym właśnie celu 1 grudnia w Węgrowskim Ośrodku Kultury zorganizowana została specjalna konferencja. Na "Spotkania z Czesławem Miłoszem" - jak głosiła nazwa konferencji, przybyło wielu ludzi związanych mniej lub bardziej z organizacją obchodów w różnych placówkach na terenie powiatu, w tym nauczyciele języka polskiego, duża grupa uczniów, wizytatorzy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, pracownicy PODN (który był organizatorem konferencji ), przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz goście specjalni, tacy jak np. dr Stanisław Bortnowski. W czasie trwania spotkania zdawane były relacje z obchodów na terenie niektórych szkół, omawiano imprezy związane z rokiem Miłosza, odczytywano wiersze i fragmenty esejów na temat twórczości poety, a wszystko zwieńczył interesujący wykład dr Bortnowskiego pt. "Dyskusje i sporne spotkania z poezją Czesława Miłosza". Wkład w tworzenie tej konferencji mieli także członkowie naszej klasy i wspomnieć należy chociażby ciekawą relację Magdy Siwerskiej z  "Lekcji czytania Miłosza" zorganiowanej dla nas 09 listopada 2011 r. w księgarni "Pod Globusem" w Krakowie, a także wystąpienie naszej wychowawczyni, pani profesor Małgorzaty Szei mające przybliżyć zebranym ideę akcji społecznej „Lekcje czytania” zorganizowanej przez  Fundację „Tygodnika Powszechnego”.