• Mistrzostwa Cheerleaders

9 lutego 2012 r. udaliśmy się do jednego z warszawskich kin na film Agnieszki Holland W ciemności. Dramat ten wzbudził w nas wiele emocji, a także sprowokował do dyskusji.  Tego dnia zwiedziliśmy ponadto Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, co znacznie poszerzyło naszą wiedzę na temat twórczości autora Pana Tadeusza. Celem naszej wycieczki było także zwiedzenie katedry św. Jana, w której podziemiach mieszczą się groby książąt mazowieckich, prezydentów Polski, arcybiskupów warszawskich oraz wielu wybitnych Polaków, między innymi Henryka Sienkiewicza.

Komentarze