• Mistrzostwa Cheerleaders

Pierwszy semestr naszej nauki w łochowskim liceum to nie tylko wycieczki integracyjne, ale także ciekawe przedsięwzięcia teatralne. Pod okiem wychowawcy przygotowywaliśmy się do trudnej sztuki Williama Szekspira pt. Sen nocy letniej. Próby trwały kilka miesięcy i sprawiły, że to widowisko zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem w wielu kręgach m.in wśród naszych rówieśników i nauczycieli. Mieliśmy przyjemność wystawienia naszego teatru w Pałacu Łochów oraz w naszym liceum. 
W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie z różnych klas i uczennica szkoły podstawowej.
Naszą klasę reprezentowali:

Piotr Kalinowski
Adrian Kucharek
Justyna Jasińska
Sylwia Frąckiewicz
Alan Frączek 
Cezary Sapierzyński
Adam Makowski
Konrad Pełka
Jarek Szeja

Komentarze