• Mistrzostwa Cheerleaders

W roku szkolnym 2006/07 w ramach europejskiego programu Socrates Comenius został zrealizowany Językowy Projekt Comeniusa pt: "Oswoić znaczy stworzyć więzy". W ramach projektu odbyła się dwutygodniowa wymiana młodzieży, w której udział wzięli uczniowie LO z Łochowa oraz Liceum w Pons (Francja).

Cel projektu: historyczny (m.in. poznanie historii i funkcjonowania organów UE), kulturowy (poszukiwanie wspólnej tożsamości) oraz językowy (język niemiecki jako język roboczy projektu).

Produkt końcowy - strona interentowa w formie bloga. Szczegółowe informacje na www.comeniusprojekt.canalblog.com/ - wersja niemieckojęzyczna.

 

Komentarze