• Mistrzostwa Cheerleaders

Poniżej znajdują się karty katalogowe niektórych artykułów mojego autorstwa, które wykazuje http://83.15.34.194/cgi-bin/moloptivumopac.dll.

 

Szeja, Małgorzata |

Artysta (Motywy literackie) / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 11, S.74-77
Literatura - toposy

Biblia / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2001, 10, S.74-77
Literatura - historia - biblia ; Biblistyka

Dom (Motywy Literackie) / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 2, S.64-67
Literatura - toposy

Frazes medialny i nie tylko / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 6, S.62-63
Język polski - leksykologia ; Język polski - frazeologia ; Media ; Mowa

Ignacy Krasicki: Satyry / Małgorzta Szeja // Charaktery. - 2003, 3, S.55
Krasicki, Ignacy (1735-1801)

My, Polacy - my, Europianie? (Polaków portret własny) / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 12, S.60-65
Literatura - toposy

Paragraf 22 / Joseph Heller. -
Rec. Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 5, S.62-63
Heller, Joseph ; Literatura amerykańska - historia

Rycerz / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2002, 10, S.62-67
Literatura - nauczanie ; Literatura - toposy

Stefan Żeromski: Opowiadania / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2003, 1/2, S.62-63
Żeromski, Stefan - "Opowiadania"

Władza (Motywy Literackie) / Małgorzata Szeja // Perspektywy. - 2001, 9, wkładka S.6-9
Literatura - toposy

Komentarze