• Mistrzostwa Cheerleaders

Wychowawca: p. Sylwestra Strąk

Samorząd klasowy:

gospodarz: Anna Guzek

z-ca gospodarza: Michał Kowalski

skarbnik: Joanna Szelest

Lista uczniów:

1. Chaberska Katarzyna

2. Fydrych Izabela

3. Gabińska Kinga

4. Gruczek Justyna

5. Guzek Anna

6. Kądziela Joanna

7. Kopania Natalia

8. Kowalski Michał

9. Krasieńko Monika

10. Kucharek Karolina

11. Matusik Inga

12. Mierzejewska Iwona

13. Mikulski Piotr

14. Młynarczyk Andrzej

15. Osemka Tomasz

16. Pierzchanowska Katarzyna

17. Rojek Natalia

18. Rydzewska Monika

19. Skorupka Marta

20. Szelest Joanna

21. Szyszko Aneta

22. Śliwa Paulina

23. Tabor Paulina

24. Zach Marta


Komentarze