• Mistrzostwa Cheerleaders

20 września 2011. Lekcja o Norwidzie dla klas II: film biograficzny (karta pracy do filmu), referat o związkach poety z Łochowem, recytacja i śpiewanie jego wierszy oraz komentarze interpretacyjne do tekstów. Wykonawcy: Ada Grotkowska, Kasia Wierzchołowska, Adam Gąsior, Kinga Szymusiak, Jarek Gołoś, Asia Szelest i Justyna Jasińska.

Komentarze