• Mistrzostwa Cheerleaders
Meritum nr 1 2008(8) Świat (bez) wartości
Dział: Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Bumerang
Autor: Małgorzata Szeja
nauczycielka języka polskiego w ZSP w Łochowie, doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak szkoła pełnić ma funkcję wychowawczą, skoro współczesna młodzież odrzuciła autorytety i uznane hierarchie. Zanikło w tej grupie czytanie czy oglądanie ambitnych filmów, którym zwykło się przypisywać moc wychowawczą na rzecz np. gier komputerowych czy filmów akcji. Tymczasem warunkiem tego, by literatura wychowywała, jest czytanie.
Autorka, dzieląc się z czytelnikiem refleksją na temat wartości szkolnej edukacji, próbuje pokazać, że choć młodzi ludzie porzucili wychowujące czytanie na rzecz współczesnych mediów, to ostatecznie nie uznali za własne wartości, które te media propagują. Szkoła nie pozostała wychowawczo bezradna i aby oddziaływać pozytywnie na swoich uczniów, musi poznać ich profil aksjologiczny. Jak można próbować tego dokonać i jakie to ma znaczenie w wychowaniu, dowiecie się Państwo z lektury artykułu.

Komentarze