• Mistrzostwa Cheerleaders

Międzynarodowy Konkurs "Young People in European Forests" YPEF 2011/2012 (druga edycja) jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją leśną, szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną w krajach uczestniczących w konkursie. W Polsce organizatorem konkursu jest Krajowa Komisja Konkursowa YPEF, utworzona przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe.

Uczestnicy konkursu


1. Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na początku roku szkolnego 2011/2012 wiek od 13 do 19 lat.
2. Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Co najmniej jeden członek zespołu musi umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu finałowego.


Zakres tematyczny konkursu


3. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Zakres wiedzy wymagany w konkursie jest zawarty w materiale umieszczonym na stronie www.ypef.eu.
4. Każdy zespół odpowiada na tę samą listę 50 pytań, wylosowanych według procedury ustalonej w międzynarodowym regulaminie YPEF spośród zestawów pytań przygotowanych przez organizatorów z poszczególnych krajów i przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF.
5. Pytania konkursowe etapu krajowego są formułowane w języku polskim.
6. Uczestnicy konkursu przygotowują się do konkursu na podstawie materiałów w języku polskim i angielskim zamieszczonych na stronie internetowej www.ypef.eu.

 


Komentarze