• Mistrzostwa Cheerleaders

Ze swoją ofertą kształcenia przyjechali do nas przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczo-Pedagogicznego z Siedlec. Uczelnię tę zwykło wybierać wielu absolwentów naszej szkoły. Ukończyło ją też liczne grono obecnych nauczycieli LO. Spotkanie promujące UR-P było o tyle nietypowe, że na koniec odbył się wykład o DNA. Dla tych, którzy uczestniczą w fakultetach z biologii, zaplanowano wycieczkę na zajęcia labolatoryjne na tej uczelni. Wcześniej ze swoimi ofertami przybyły do nas: Collegium Mazovia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy oraz Medyczna Szkoła Policealna z Mińska Mazowieckiego.

Komentarze