• Mistrzostwa Cheerleaders

W dniu 29.03. wraz z klasą 2d oraz wszystkimi trzecimi uczestniczyliśmy w przedstawieniu pt. Inny świat na podstawie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o tym samym tytule. Książka Grudzińskiego jest jego wspomnieniami z obozu. Przedstawia rzeczywistość łagrów: obowiązują tam inne normy, moralność, inne potrzeby i pragnienia. Jest to „świat ludzi martwych za życia”. Jest ona pewnym nawiązaniem do powieści Fiodora Dostojewskiego „Zapiski z martwego domu”, skąd pochodzi motto utworu Herlinga: Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.

Miejmy nadzieję, że dzięki temu co zobaczyliśmy, lepiej zrozumiemy naszą przyszłą lekturę, czyli „Inny świat”.

Komentarze