• Mistrzostwa Cheerleaders

Terminy egzaminów ustnych:

J. polski 17 - 18 maja

J. angielski 21 - 22 maja

J. niemiecki 21 maja

Niżej zamieszczone są szczegółowe listy zdawania egzaminów ustnych.

W pliku Hasła.pdf podane są hasła do logowania się na stronie https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy w celu sprawdzenia wyników maturalnych. Loginem jest PESEL.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy