• Mistrzostwa Cheerleaders

W pliku Hasła.pdf podane są hasła do logowania się na stronie https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy w celu sprawdzenia wyników maturalnych. Loginem jest PESEL.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy