• Mistrzostwa Cheerleaders

Węgrów, 21 czerwca 2012 r.

Podczas corocznej uroczystości wręczenia nagród laureatom powiatowych konkursów wystąpili Emilia Śliwoska i Jarek Gołoś z nagradzanym repertuarem (Asnyk, Norwid) oraz "Flying Sandals" (Hymn św. Pawła o miłości oraz "Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego). Audytorium było bardzo liczne (pełna sala Starostwa Powiatowego), wśród nich laurezaci z na szej szkoły (Marcin Wardziński - matematyka, Norbert Bański, Sylwia Graczyk - ortografia), dyrektor Andrzej Suchenek, prf. prof. Małgorzata Kowalewska, Anna Kania, Renata Jaczewska, Małgorzata Szeja. Występy bardzo się spodobały widowni. Sprawozdanie z uroczystości - w załączniku Word.

Komentarze