• Mistrzostwa Cheerleaders

http://olimpiadasolidarnosci.pl/wp-content/themes/olimpiada/images/mainLogo.png

Wygraj staż i indeks

w ogólnopolskim konkursie historycznym

Zapraszamy uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Udział uczniów w konkursie zgłasza nauczyciel, rejestrując szkołę na stronie internetowej olimpiady do dnia  31 października 2012: www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Trójka zwycięzców etapu wojewódzkiego w finale gra jako trzyosobowa drużyna. Laureaci finału, który odbędzie się w czerwcu 2013 w Gdańsku,  w nagrodę otrzymają promesę indeksu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, po jednym na kierunkach: Dziennikarstwo, Politologia, Socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w instytucji państwowej.

Nauczyciel oraz szkoła, z której pochodzić będzie trójka zwycięzców,  uhonorowani zostaną nagrodami wraz listami gratulacyjnymi od patronów i organizatorów Konkursu.

Organizatorami inicjatywy są Fundacja Centrum Solidarności oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje poparcie dla projektu wyraził też Prezydent Lech Wałęsa, który przyjął rolę honorowego patrona konkursu.

Komentarze