• Mistrzostwa Cheerleaders

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" organizuje kurs zarządzania oświatą.  Na kursie trenerzy pomagają uczestnikom przygotować się do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie kandydata na dyrektora. Uczestnicy kursu otrzymają świadectwa ukończenia (zgodne z rozporządzeniem MEN) uprawniające do kandydowania na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. Koszt kursu dla członków związku - 1400 zł, dla pozostałych - 1600 zł. Telefony kontaktowe: Barbara Miecznikowska – kom. 601 670 223 lub  Wojciech Jezierski - tel. 22 632 91 99 (SOiW NSZZ „Solidarność” RM).

W załącznikach znajdą Państwo: (1) ogłoszenie, (2) kartę zgłoszenia.

Komentarze