• Mistrzostwa Cheerleaders

Stowarzyszenie Polonistów przygotowało stanowisko, w którym m.in. zawarło wyliczenia czasu pracy nauczycieli języka polskiego. Czytamy tam między innymi: "Polonistki i poloniści wszystkich typów szkół pracują tygodniowo znacznie ponad przewidziany ustawą Karta Nauczyciela czas 40 godzin, wśród których 18 godzin to tylko liczba lekcji przeprowadzonych „przy tablicy.(...) Po przeprowadzeniu zajęć z uczniami nauczyciel języka polskiego opuszcza salę lekcyjną ze stosem kartkówek, sprawdzianów, zadań domowych, wypracowań, których poprawa, w zależności od typu szkoły, zajmuje mu przy 30 uczniach w klasie np. 5 godzin zegarowych (30 krótszych sprawdzianów po 10 minut na każdy) lub 10-15 godzin zegarowych (30 wypracowań po 20-30 minut na każde). Przy nauczaniu 4 klas i zadawaniu minimum 2-3 prac pisemnych w każdej klasie nauczyciel potrzebuje na ich sprawdzenie około 80-100 godzin zegarowych miesięcznie! Pracę tę wykonuje w d o m u, często w soboty oraz niedziele. Proste wyliczenie udowadnia, że tygodniowo do każdej z 18 lekcji należy dodać minimum 1 godzinę na przygotowanie oraz 1 godzinę na poprawę prac, co już daje (18+18+18+) 54 godziny pracy tygodniowo".

Komentarze