• Mistrzostwa Cheerleaders

 

 

20 maja 2013 r.

Zapraszamy na lekcję on-line z Aleksandrą Karasińską. Nasz zespół będzie jednym z pięciu w Polsce, jakie będą czynnie uczestniczyć w tej lekcji. Szczegóły zob. w Zaproszeniu (załącznik Word).

 

Włącz się. Młodzi i media

W bieżącym roku szkolnym nasze kółko dziennikarskie uczestniczy w programie "Włącz się. Młodzi i media", prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Fundacją Evens. Dzięki programowi uczniowie poznają i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i internecie. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media. Program „Włącz się. Młodzi i media” będzie miał następujący przebieg: nauczyciel poprowadzi zajęcia z uczniami, wprowadzajac w tematykę, następnie uczniowie przygotują własne materiały zgodnie z wybranym obszarem tematycznym. W przypadku naszego zespołu są to:

  • Życie szkoły (wydarzenia, ludzie)
  • Kultura i sztuka (zjawiska w kulturze, film, teatr, literatura)
  • Moje miejsce, moja społeczność (historia, dziedzictwo, życie codzienne).

Uczniowie zamieszczą swoją twórczość (artykuły, recenzje, komentarze, wywiady, audycje radiowe, fotokasty, reportaże, filmy itp.) na blogach i/albo w gazetkach szkolnych.

Komentarze