• Mistrzostwa Cheerleaders

 

Sukcesy naszych uczniów zamieszczamy również na naszym profilu na Facebooku 

https://www.facebook.com/LO-im-Marii-Sadzewiczowej-w-%C5%81ochowie-oficjalna-strona-264105276974409/?fref=ts

Serdecznie zapraszamy Smile


2015/2016

Kamil Styś z klasy IIIa LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie Laureatem Olimpiady Wiedzy o Mediach

Etap centralny II Olimpiady Wiedzy o Mediach, która stanowi kontynuację Konkursu Wiedzy o Mediach (zob. r. szk. 2014/2015) odbył się w dniach 18 i 19 marca 2016 r.  w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Do finału OWM przystąpiło 147 uczestników z całego kraju. 

Pierwszego dnia uczniowie pisali test z zakresu wiedzy o mediach, spotkali się z dziennikarzami Anną Morawską i Krzysztofem Ziemcem, ponadto zwiedzili Narodowy Instytut Audiowizualny. Drugiego - odbył się quiz, w którym finaliści walczyli o miejsca premiowane nagrodami rzeczowymi i indeksami na wyższe uczelnie.

W tegorocznej OWM sukces odniósł uczeń naszej szkoły, Kamil Styś, uzyskując tytuł Laureata oraz indeks na uczelnię dziennikarską. Tym samym Kamil podtrzymał tradycję sukcesów łochowskich licealistów w dziedzinie medioznawstwa. Kamil uczy się u prof. Małgorzaty Szei w klasie o profilu humanistycznym.

2014/2015

Elwira Baranowska laureatką IV Olimpiady Medialnej

Do udziału w Olimpiadzie Medialnej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli w konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami, Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, fascynują się mediami społecznościowymi. 

W każdej edycji Olimpiady znajduje się program stały obejmujący następujące zagadnienia: 1) sztuka informacji, 2) odbiór i tworzenie przekazów medialnych, 3) transformacja mediów, 4) sztuka prezentacji i debaty, 5) film.

Każda Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym etap ostatni złożony jest z dwu części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu miniesejów na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on w terenowych placówkach Uniwersytetu SWPS, pod nadzorem przedstawicieli Fundacji.

Wreszcie, ci co przeszli do etapu trzeciego proszeni są o zrobienie prezentacji multimedialnej na temat ściśle związany z tematem przewodnim. Praca Elwiry Baranowskiej miała temat "Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj?". Na podstawie oceny prezentacji Elwira została zakwalifikowana do zawodów finałowych – czwartego stopnia, które odbyły się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwały dwa dni (19 - 20 czerwca 2015 r.). W ich trakcie musiała najpierw obronić swoją prezentację przed komisją konkursową, a drugiego dnia wzięła udział w debacie oksfordzkiej, w czasie której broniła wylosowanej tezy. Debata była obserwowana przez publiczność, udostępniona on-line i oceniana przez komisję.

Tytuł Laureata Olimpiady Medialnej jest dla Elwiry Baranowskiej drugim wybitnym osiągnięciem z zakresu medioznawstwa w tym roku.

Elwira Baranowska z LO w Łochowie Laureatką I Konkursu Wiedzy o Mediach

W dniach 20-21 marca br. w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał I Konkursu Wiedzy o Mediach. Do zawodów przystąpiło 144 uczestników z całego kraju.

Pierwszego dnia uczniowie pisali test z zakresu wiedzy o mediach, spotkali się
z dziennikarzem RMF FM oraz TVN24 Konradem Piaseckim, zwiedzali Centrum Nauki Kopernik, a także wzięli udział w wykładzie prof. Wiesława Władyki dotyczącym współczesnych mediów i roli współczesnego dziennikarza.

Drugiego dnia odbył się quiz, w którym finałowa 11 walczyła o miejsca premiowane nagrodami rzeczowymi i indeksami na wyższe uczelnie.

Wśród najlepszych znalazła się uczennica klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, Elwira Baranowska, która w ostatecznej klasyfikacji uzyskała trzeci wynik. Elwira została nagrodzona indeksem (może wybrać jedną z 15 uczelni – partnerów konkursu, w tym Uniwersytet Warszawski) oraz stażem w wybranym medium (2 rozgłośnie radiowe, portal internetowy, 8 redakcji czasopism).

Gratulujemy Elwirze, która na co dzień uczy się w klasie o profilu humanistycznym LO w Łochowie i pisze do gazetki szkolnej „Carpe Diem”. W przygotowaniach do konkursu wspierała ją opiekunka redakcji gazetki, polonistka Małgorzata Szeja.

Konkurs był objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012/2013

- Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że esej naszej finalistki Olimpiady Filozoficznej, Ilony Siwak, został wyróżniony i wydrukowany w biuletynie Olimpiada Filozoficzna (nr 43). Jest to jedna z czterech tak wyróżnionych prac spośród przeszło setki branych pod uwagę. Ponieważ wersja papierowa jest mało dostępna (otrzymali tylko autorka i opiekun), proponujemy przeczytanie w pdf http://www.ptfilozofia.pl/media/gfx/photos/OF_nr43_2013_archiwum_1.pdf na stronie 39 i następnych.

- 7. Miejsce na Mistrzostwach Europy Cheerleaders.

http://www.youtube.com/watch?v=2iv6mXRdIs4

- 13. czerwca 2013 r. w Węgrowie wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursów powiatowych, w tym Ilonie Siwak i Norbertowi Bańskiemu (odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w Konkursie Ortograficznym).

o

- 7. czerwca 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - organizatora olimpiady) odbyło się uroczyste zakończenie finałów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ilona Siwak otrzymała nagrody książkowe i dyplom laureata. Status laureata gwarantuje jej wstęp na prawie wszystkie kierunki humanistyczne, w tym np. zwalnia też z egzaminów ustnych w Instytucie Kultury Polskiej. Ilona będzie się starać o przyjęcie na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne UW, gdzie ma zagwarantowane 100 procent punktów za przedmioty maturalne, ale musi jeszcze dobrze zdać część ustną egzaminu wstępnego. Jako laureatka OLIJP oraz finalistka Olimpiady Filozoficznej jest znakomicie przygotowana do egzaminów.

d

Profesor dr hab. Bożena Chrząstowska (przewodnicząca KG OLiJP) oraz prof. IBL PAN dr hab. Tomasz Chachulski wręczają dyplom naszej laureatce:

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na turnieju w Dąbrówce "Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi" (17. maja 2013 r.) w 130. rocznicę śmierci poety Justyna Jasińska zdobyła pierwsze miejsce w kategorii recytacja - szkoły ponadginazjalne, a Emilia Śliwoska - drugie w poezji śpiewanej (szkoły ponadgimnazjalne).

Sport:

- I i II miejsce w Pucharze Starosty Węgrowskiego w Piłce nożnej.

- III miejce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców.

- I miejsce w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych Chłopców.


- II miejsce w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych Dziewcząt.

- IV miejsce Puchar Polski Cheerleaders 11. 05. 2013 Płock.

- II miejsce Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora LO w Łochowie.

- I miejce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej.

- II miejsce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej.


- Ilona Siwak (3b) zdobyła w finałach XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego tytuł laureata i drugą lokatę! To druga osoba w dziejach naszej szkoły, która uzyskała tak wysokie miejsce w olimpiadzie przedmiotowej zwalniającej z egzaminu maturalnego oraz dającej premię finalistom starającym się o przyjęcie na oblegane kierunki studiów. Poprzednio tytuł laureta wywalczył Jakub Dawidowski w Olimpiadzie Biologicznej.

Ilona Siwak tego samego dnia (20. kwietnia 2013 r.) uzyskała tytuł finalisty XXV Olimpiady Filozoficznej.

 

- II miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders 2013

 


- Awans Ilony Siwak do finałów ogólnopolskich dwóch olimpiad przedmiotowych:

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej.

 Tym samym uczennica jest zwolniona z matury z obu przedmiotów i ma wynik 100%!

ilo

Komentarze

  • Szkoła Współpracy