• Mistrzostwa Cheerleaders

Informacja o inicjatywie społecznej „Lektury bez cenzury” w obronie polskiej literatury klasycznej na stronie http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl/ 

Komentarze