• Mistrzostwa Cheerleaders
Udział w projektach POKL jest nieobowiązkowy. Musi być przestrzegana zasada partycypacji i dobrowolności. Polecam przeczytanie regulaminu, tu cytuję R.IV, par. 4:

1.    Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być nauczyciel / nauczycielka, który/a w chwili podpisywania deklaracji chęci udziału w projekcie spełnia łącznie następujące kryteria: a)    jest nauczycielem/lką zatrudnionym/ą w szkole/przedszkolu z terenu powiatu węgrowskiego dla dzieci i młodzieży należącą/cym do następujących typów szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, zakwalifikowanej/nym do udziału w projekcie.

2.    Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela / nauczycielkę deklaracji chęci udziału w projekcie, formularza zgłoszeniowego do Projektu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, zgody na upublicznienie wizerunku – Załączniki 5-10 do regulaminu

TO WAŻNE, bo m.in.:

5.    Zajęcia przewidziane w projekcie będą odbywać się poza godzinami zajęć obowiązkowych, w tym także w soboty.

Caly regulamin: http://www.powiatwegrowski.pl/Event.aspx?EventId=399710de-2948-4688-947e-b6147cf369b6

Tak więc wywieranie nacisku na pracowników w celu pozyskania beneficjentów do projektu może stanowić naruszenie prawa. 

Komentarze