• Mistrzostwa Cheerleaders
Najlepsza klasa w szkole? Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie: II D!
Nasza grupa o profilu społeczno-prawnym licząca 20 osób: 13 dziewcząt
i 7 chłopców ( dwie szczęśliwe liczby :D) jest świetnie kierowana przez
panią Dorotę Grędę. Jej pomocnicy to gospodarz: Dominik Abramczyk,
zastępca Natalia Korczak. Finansami  zarządza Ewa Wasiewicz. A sprawami
internetowymi zajmują sie nasi administratorzy: Natalia Zaleska i Marcin Pyźlak.
II D to zespół kreatywnych, ciekawych świata ludzi, którzy nie boją sie wyzwań.
Jesteśmy zgrani, zawsze uśmiechnięci i zarażamy optimizmem. Nie da się nas
nie zauważyć na szkolnych korytarzach!

KLASA II d

1. Dominik Abramczyk
2. Beata Adynowska
3. Kinga Bednarczyk
4. Paweł Borowy
5. Agnieszka Cyran
6. Kinga Denis
7. Agnieszka Filipiak
8. Szymon Filipiak
9.  Damian Jaczewski 
10. Patrycja Kalata
11. Natalia Korczak
12. Olga Kotulska
13.Jakub Maliczak
14.Bartłomiej Mrozowski
15. Dawid Nowak 
16. Marcin Pyźlak
17. Cezary Rudnik
18. Joanna Ryszawy
19.. Monika Telak
20. Ewa Wasiewcz
21. Natalia Zaleska

Wychowawca: Dorota Gręda, Anna Boguszewska
Gospodarz: Monika Telak
Zastępca: Natalia Korczak
Skarbnik: Kinga Denis
Administratorzy:  Natalia Zaleska

Komentarze