• Mistrzostwa Cheerleaders

W październiku i listopadzie 2013 r. miały miejsce zmagania licealistów w konkursie promującym kulturę języka - w Konkursie Ojczyzny Polszczyzny.

W naszej szkole w I etapie wystartowało 40 uczniów w części pisemnej, zaś do części ustnej zakwalifikowało się jedenaścioro. Część ustna polegała na przygotowaniu w ciągu 45 minut wypowiedzi interpretacyjnej do wiersza i na wygłoszeniu jej przed publicznością. Ponadto uczestnik musiał pięknie odczytać utwór, tak by zaakcentować hipotezę interpretacyjną.

W II etapie, zwanym Małym Finałem, znalazło się pięcioro uczniów, jednak Monika Barbachowska nie ogła wziąć w nim udziału i ostateczne wyniki przedstawiają się następująco: wygrała Monika Telak z klasy II d i to ona pojedzie w grudniu na finaly do Wrocławia. Tylko dwoma punktami przegrała z Moniką Elwira Baranowska (II a - miejsce II), miejsce III zajął Przemysław Puchta (III c), a wyróżniona została Beata Adynowska (II d).

Mały Finał zakończył się 16 listopada, jednak uroczyste wręczenie nagród (cennych!) ufundowanych przez organizatora, czyli MiGOK w Łochowie, i dyplomów (podpisanych osobiście przez prof. Miodka) odbyło się w Pałacu Łochów 21 listopada podczas "Przystanku: Norwid".

5-7 grudnia 2013 r. we Wrocławiu odbył się finał Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Trzy dni we Wrocławiu wypełnione były nie tylko zmaganiami konkursowymi, ale również interesującymi warsztatami z zakresu interpretacji i kultury słowa. Na fotografiach (własność Organizatora): Monika z prof. Janem Miodkiem.

Informacje o konkursie, zadania itp. znajdziesz na stronie www.ojczyznapolszczyzna.pl.

Komentarze