• Mistrzostwa Cheerleaders
  1. Informacje o dostępie i korzystaniu z dziennika elektronicznego
  2. Na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie  znajdują się informacje na temat możliwości pomocy uczniom z trudnościami emocjonalnymi bądź w nauce.

 

Niżej w plikch znajduje się wykaz podręczników obowiązujących w ZSP w Łochowie w roku szkolnym 2020/2021

Komentarze