• Mistrzostwa Cheerleaders
  1. Informacje o dostępie i korzystaniu z dziennika elektronicznego
  2. Na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie  znajdują się informacje na temat możliwości pomocy uczniom z trudnościami emocjonalnymi bądź w nauce.

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Wykaz podręczników obowiązujących w ZSP w Łochowie w roku szkolnym 2017/2018

- dla klas I LO

- dla klas II LO

- dla klas III LO

- dla klas I TT

- dla klas II TT

- dla klas I TL

- dla klasy II TL

 

Arkusze próbnej matury WSIP

Komentarze

  • Szkoła Współpracy