• Mistrzostwa Cheerleaders

Na dole strony znajduje się plik WSO.doc Jest to propozycja wewnątrzszkolnego oceniania. Proszę  wszystkich nauczycieli o zapoznanie się z nim i o ewentualne uwagi.

Proszę o wypełnienie niżej zamieszczonych plików i odesłanie ich na adres e-mail: ewasulowska1@wp.pl

1. Organizacja roku szkolnego

Plan pracy

2. Podsumowanie I okresu

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla wychowawców

Analiza i ocena pracy (wypełnia: przewodniczący zespołu przedmiotowego, pedagog, psycholog, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, opiekun SU, opiekunowie koł zainteresowań i kół przedmiotowych)

3. Podsumowanie roku szkolnego

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla wychowawców

Ankieta nauczyciele funkcyjni i zadaniowi

Karta monitoringu PP

4. Analiza próbna egzaminu maturalnego

Analiza matury próbnej - schemat

Komentarze