• Mistrzostwa Cheerleaders

Nasza klasa liczy 16 osób, przewaga dziewczyn nad chłopakami jest 3- krotna.
Wychowawcą naszej klasy jest pan prof. Jerzy Szeja. Odpowiedzialnym gospodarzem jest Ewa Cichocka. Jej godną zastępczynią jest Wiola Grabowska, a nad finansami opiekę sprawuje Natalia Chomontowska. IIIA jest klasą bardzo rozrywkową i towarzyską. Bardzo chętnie chodzimy do szkoły, a w szczególności na lekcje matematyki.

Komentarze