• Mistrzostwa Cheerleaders

OFERTA EDUKACYJNA

4 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W LICEUM:

* SPOŁECZNO PRAWNY (język angielski, geofrafia, wos)

* POLITECHICZNY (język angelski, matematyka, fizyka)

* BILOLOGICZNO- CHEMICZNY (język angielski, biologia, chemia)

* DZIENNIKARSKI (język angielski, język polski, historia)


2 JĘZYKI OBCE

ANGIELSKI

NIEMIECKI

 

Wykaz podręczników obowiązujących w LO w Łochowie w roku szkolnym 2017/2018

- dla klas I LO

- dla klas II LO

- dla klas III LO

  • Szkoła Współpracy