• Mistrzostwa Cheerleaders

Technikum teleinformatyczne

Czym jest teleinformatyka?

Teleinformatyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki  i techniki, łącząca osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transmisją danych i internetem.

Kim jest technik teleinformatyk?

Teleinformatyk buduje sieci  teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

W jakich zawodach można później podjąć pracę?

- monter i wykonawca urządzeń i sieci teleinformatycznych,
- konserwator i serwisant urządzeń komputerowych i systemów 
  teleinformatycznych, 
- sprzedawca sprzętu i usług komputerowych, 
- projektant i administrator sieci komputerowych, 
specjalista ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów 
  teleinformatycznych.

PODRĘCZNIKI 2020/2021

 

1 TT po SP Plik do pobrania

2 TT po GIM Plik do pobrania

2 TT po SP Plik do pobrania

3 TT Plik do pobrania

4 TT Plik do pobrania