• Mistrzostwa Cheerleaders

Technikum logistyczne

Czym jest logistyka?
Logistyka opiera się na regule 7W, czyli naszym zadaniem jest dostarczenie Właściwego produktu, we Właściwe miejsce, we Właściwej ilości, we Właściwym czasie, o Właściwej cenie do Właściwego klienta i o Właściwym stanie.
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Kim jest Technik logistyk?
Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku Europejskim. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą:
-przemysł i budownictwo
-handel
-usługi
-informatyka

-telekomunikacja

Co oferuje kierunek?
Po zakończeniu nauki, absolwent będzie mógł świadomie planować, realizować i kontrolować wykonywanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego, a także profesjonalnie przygotowywać niezbędną dokumentację.

PODRĘCZNIKI 2020/2021

1 TL po SP Plik do pobrania 

2 TL po GIM Plik do pobrania

2 TL po SP Plik do pobrania

3 TL Plik do pobrania

4 TL Plik do pobrania