• Mistrzostwa Cheerleaders

Technikum logistyczne

Czym jest logistyka?
Logistyka opiera się na regule 7W, czyli naszym zadaniem jest dostarczenie Właściwego produktu, we Właściwe miejsce, we Właściwej ilości, we Właściwym czasie, o Właściwej cenie do Właściwego klienta i o Właściwym stanie.
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Kim jest Technik logistyk?
Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku Europejskim. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą:
-przemysł i budownictwo
-handel
-usługi
-informatyka

-telekomunikacja

Co oferuje kierunek?
Po zakończeniu nauki, absolwent będzie mógł świadomie planować, realizować i kontrolować wykonywanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego, a także profesjonalnie przygotowywać niezbędną dokumentację.

 

Wykaz podręczników obowiązujących w Technikum w Łochowie w roku szkolnym 2017/2018

- dla klas I TT

- dla klas II TT

- dla klas I TL

- dla klas II TL

  • Szkoła Współpracy