• Mistrzostwa Cheerleaders

Wizyta w Muzeum Narodowym
6 kwietnia 2016 

Dnia 6 kwietnia 2016 wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Narodowego. Na początku naszej wyprawy zwiedzaliśmy Krakowskie Przedmieście. Pierwszym punktem był Kościół Świętego Krzyża. Za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego kościół Św. Krzyża był równą kolegiacie Św. Jana stołeczną świątynią. Podczas II wojny światowej świątynia została zniszczona. We września 1944 wskutek detonacji goliatów, brązowa figura Chrystusa upadła na bruk ulicy i leżała z ręką uniesioną w górę, wskazując na napis na cokole. Kościół odbudowano w latach 1945-1953. W filarach świątyni wmurowane są urny z sercami Fryderyka Chopina oraz Władysława Reymonta. W kościele znajdują się też epitafia m.in. Ignacego Krasickiego, Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego. Zobaczyliśmy także gdzie znajduje się Uniwersytet Warszawski. Podeszliśmy do Pałacu Prezydenckiego i obejrzeliśmy pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Widzieliśmy także pomnik Bolesława Prusa, kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Mikołaja Kopernika, który znajduje się przed Pałacem Staszica.Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Narodowym.
Z przewodnikiem poszliśmy do pomieszczeń, które ukazywały dzieła Młodej Polski. Tam zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, każda drużyna otrzymała materiały edukacyjne i wykonywaliśmy zadania związane z dziełami tej epoki. Na początku obejrzeliśmy obraz Ferdynanda Ruszczyca pt. „Ziemia”. Widzieliśmy także dzieła Józefa Mehoffera pt. „Dziwny ogród”, Jacka Malczewskiego pt. „Śmierć” oraz „Hamlet polski”. Najbardziej zagłębiliśmy się w obraz Stanisława Wyspiańskiego pt. „Chochoły”. Pokazano nam obraz Witolda Wojtkiewicza pt. „Orka”, który jest karykaturą obrazu pt. „Ziemia”. Zwieńczeniem naszego zwiedzania były obrazy Olgi Boznańskiej, jednym z nich był „Portret chłopca w gimnazjalnym mundurku”.

Komentarze