• Mistrzostwa Cheerleaders

Teatr Wielki od kuchni
2 listopada 2016

Dnia 2 listopada 2016 nasza klasa pojechała na wycieczkę do Teatru Wielkiego. W planach odwiedzin Warszawy były dwa najważniejsze punkty: zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego i wizyta w Horror House. Wycieczka po Teatrze rozpoczęła się przy makiecie budynku, w tym miejscu słuchaliśmy prelekcji o historii gmachu, następnie mieliśmy okazję, by stanąć na jednej z największych scen operowych świata, zobaczyć jej techniczne możliwości, zajrzeć do malarni, modelatorni, pracowni szewskiej czy pracowni krawieckiej, zwiedzić ogromny magazyn kostiumów, przymierzyć niektóre stroje, a także podsłuchać artystów podczas próby. Na zakończenie zasiedliśmy na widowni Sali Moniuszki i tam mogliśmy zadawać pytania naszej przewodniczce. Kolejnym punktem był Horror House. Z tej atrakcji skorzystała część z nas, a reszta w tym czasie mogła pozwiedzać stolicę. Po opuszczeniu domu strachów, każdy opowiadał jakie to było świetne doświadczenie. Myślę, że wizyta w tym miejscu na długo pozostanie pamięci tych osób.

Komentarze