• Mistrzostwa Cheerleaders

 

Biblioteczka Rodzica

Nastolatki. Trudne pytania, Frank Zimmermann, (młodzież – psychologia; stosunki interpersonalne; poradnik).

Rozmowy z rodzicami, James Dobson, (dziecko - psychologia; higiena psychiczna; małżeństwo; wychowanie religijne; wychowanie w rodzinie).

Rodzina i dom, (Nagroda i kara w wychowaniu dziecka), Janina Maciaszek.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. Mariola Więznowska, (dziecko - psychologia; wychowanie w rodzinie - metody; wydawnictwa popularne).

5 największych problemów u dzieci, Dorota Nosowska, Renata Kreczman – Madej, Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (ADHD, Dysleksja, Dysgrafia, Dyskalkulia, Wstyd).

Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Timothy Dimoff, Steve Carper ; [tł. Jan Piotrowski i Łukasz Roniker], (dziecko; młodzież; psychologia; narkomania - zapobieganie).

 Jak pokonać stres,  Tim Hindle; [tł. Rafał Schmidtke]; Na okł. podtyt.: przyczyny stresu, objawy, analiza, czas wolny, priorytety, strategia, zmiany, równowaga, relaks, dieta, organizacja pracy, cele, relacje, (menedżerowie - psychologia; stres - zapobieganie; stres - zwalczanie; poradniki).

 Jak żyć  zdrowo. Poradnik dla rodziny,  Stephen Caroll, Tony Smith, (wszystko o prawidłowej diecie, utrzymaniu sprawności fizycznej, redukowaniu stresu i zapobieganiu problemom zdrowotnym).

Domowy lekarz.  Poradnik zdrowia rodzinnego,  (Jak bezpiecznie skorzystać z osiągnięć współczesnej medycyny i terapii niekonwencjonalnych), pod red. Davida Petersa, (leczenie - metody niekonwencjonalne; medycyna).

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Poradnik rodzinny.

Porozumienie bez przemocy: o języku serca,  Marshall B. Rosenberg; przeł. Michał Kłobukowski, (komunikacja społeczna).

Poznaj swoje dziecko, Halina Filipczuk, (dziecko - rozwój psychofizyczny; wychowanie w rodzinie).

Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem, Red. Jacek Kamiński.

Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla Rodziców, Ruth Maxwell; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka, (alkoholizm dzieci i młodzieży; alkoholizm – a rodzina; narkomania - a rodzina; narkomania dzieci i młodzieży; poradniki dla rodziców).

Seks twojego dziecka, Maria Beisert, (dziecko - rozwój psychofizyczny; wychowanie seksualne; wychowanie w rodzinie; poradnik dla rodziców).

Uwaga rodzice - narkomania!, Stanisław Górski, (narkomania dzieci i młodzieży; poradnik dla rodziców).

Narkomania: mity i rzeczywistość, Michael Gossop; przekł. [z ang.] Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska, (narkomania).

Narkotykowe dylematy, dr Aleksander Markiewicz.

 Rewolucja seksualna zagraża dzieciom,  Mathias von Gersdorff; [przekł. Maurycy Merunowicz], (wychowanie seksualne; zaburzenia i dewiacje seksualne).

Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych  młodzieży, Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Szymon Grzelak, (AIDS; choroby przenoszone drogą płciową; HIV - zakażenie - zapobieganie; młodzież).

Warto być ojcem: najważniejsza kariera mężczyzny, Jacek Pulikowski, (ojcostwo – katolicyzm).

Samo życie,  Wanda Półtawska, (etyka seksualna; małżeństwo; rodzina; miłość; aborcja - krytyka - katolicyzm).

Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Aleksander Makowski, (młodzież - patologia społeczna - Polska; niedostosowanie społeczne - Polska; pedagogika resocjalizacyjna - metody – Polska).

Sztuka życia czyli Encyklopedia dobrych manier, Lady Perfect [pseud.] Andrzej Dzięgielewski, (życie codzienne; obyczaje towarzyskie; poradnik).

Poradnik dobrych obyczajów, Marek Markiewicz, (obyczaje towarzyskie; poradnik).

Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny: studium teologiczno pastoralne, Henryk Krzysteczko, (Przysposobienie do życia w rodzinie – katolicyzm).

Jak pracować ze zdolnymi?, Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Marcin Braun, Maria Mach.

Droga do szczęścia: jak poznać i wykorzystać siłę swojego umysłu,  Ruth Searl; [przeł. z jęz. ang. Michał Filipczuk, (samopoznanie; szczęście; umysł - psychologia; poradnik).

Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed ludźmi,  Ruth Searl; [tł. Ryszard Zajączkowski], (lęk - zwalczanie; nieśmiałość - zwalczanie; osobowość - rozwój; pewność siebie; poradnik).

Uwolnij się od depresji: zostań swoim osobistym terapeutą, Colin Sutherland, Margaret Sutherland; [tł. Michał Filipczuk], (autopsychoterapia; depresja psychiczna – zapobieganie).

Jak radzić sobie z ludźmi, którzy doprowadzają nas do wściekłości, Paul Hauck; [tł. Piotr Żak], (relacje międzyludzkie; poradnik).

Komunikacja niewerbalna czyli Mowa ciała od A do Z, Jean-Claude Marti; [tł.z jęz. fr. Zofia Pająk], (komunikacja niewerbalna).

Mowa ciała: jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać,  Anna Jaskółka; [przekł. z jęz. ang. Piotr Żak], (komunikacja niewerbalna ).

Pierwsze kroki do... pozbycia się lęku, Kate Middleton; [tł. z jęz. ang. Ryszard Zajączkowski], (lęk).

Pierwsze kroki do... zerwania z nałogiem palenia,  Simon Atkins; [tł. z jęz. ang. Paulina Zaborek], (palenie tytoniu - zwalczanie; poradnik).

Busola życia,  Ćwiczenia dla młodzieży i rodziców,  Wychowanie do życia w rodzinie.

Techniki kreatywności,  Jak wpadać na lepsze pomysły, Matthis Nollke.

Spójrz prawdzie w oczy,  Włodzimierz Kaleta, Tadeusz Kulisiewicz, Andrzej Socha, (alkoholizm; wojsko - socjologia - Polska ).

Nie tylko dla rodziców,  Kazimierz Jankowski, (Wychowanie w rodzinie).

Palenie i picie (Porozmawiajmy o…), Paul Mason; tł. Joanna Bartkowiak, (alkoholizm; palenie tytoniu ).

 Narkotyki (Porozmawiajmy o…),  Jacqui Bailey, tł. Grażyna Płachcińska.

W sidłach anoreksji, Heidi Hassenmüller.

Przemoc, Jane Bingham; tł. Agnieszka Januszkiewicz.

Alkoholizm jako choroba, Bohdan T. Woronowicz.

Alkohol – wróg rodziny i narodu, Tadeusz Jan Krzyszkowski.

Dojrzewać do miłości, (Rozmowy o samowychowaniu) Stanisław Sławiński, (rodzina; samowychowanie; życie seksualne).

Człowiek a AIDS, John Arnold, (AIDS; etyka chrześcijańska).

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, Tadeusz Zagajewski, (poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek) [wczasy młodzieżowe - organizacja].

Dziecko w konflikcie z rodziną, Natalia Han-Ilgiewicz, (psychologia wychowawcza).

Poza kontrolą,  Wanda Sztander, (alkoholizm).

Komentarze