• Mistrzostwa Cheerleaders

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Łochowie w roku szkolnym 2016/2017


Suchenek Andrzej - Dyrektor

Sulowska Ewa - Wicedyrektor

Uczący przedmiotów:

Język polski: Boguszewska Anna, Kowalewska Małgorzata, Szeja Jerzy, Szeja Małgorzata.

Język angielski: Jakimczuk Dina, Pierzchalska Danuta, Stanicka Anna, Gręda Dorota. 

Język niemiecki: Wierzchołowska Marta, Mastalerek Anna. 

Historia: Laskowski Wojciech.

Historia i społeczeństwo: Laskowski Wojciech, Ogonowska Marzena, Boguszewska Anna.

Wiedza o społeczeństwie: Suchenek Andrzej, Kołodziejek Michał.

Wiedza o kulturze: Boguszewska Anna, Kowalewska Małgorzata, Szeja Małgorzata, Szeja Jerzy.

Matematyka: Gołaszewska Katarzyna, Jaczewska Renata, Marczak Katarzyna, Leśniewska Anna.

Fizyka: Nabiałek Krzysztof.

Fizyka i astronomia: Nabiałek Krzysztof.

Chemia: Sulowska Ewa, Leśniewska Anna.

Biologia: Stanicka Jolanta, Popijantus Katarzyna.

Przyroda: Joanna Ryszawa, Leśniewska Anna.

Geografia: Ryszawa Joanna.

Podstawy przedsiębiorczości: Miszczuk Renata, 

Telekomunikacyjne urządzenia dostępowe- laboratorium: Tuszyński Tomasz.

Podstawy transmisji w teleinformatyce: Tuszyński Tomasz.

Abonenckie urządzenia komutacyjne: Tuszyński Tomasz.

Informatyka: Kowalski Marek Grzegorz.

Pracownia systemów komputerowych: Kowalski Marek Grzegorz. 

Urządzenia i systemy techniki komputerowej: Kowalski Marek Grzegorz.

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce narodowej: Mizerska-Błasiak Ewa.

Logistyka w procesach produkcji: Mizerska-Błasiak Ewa. 

Zapasy i magazynowanie: Mizerska-Błasiak Ewa.

Dystrybucja: Mizerska-Błasiak Ewa. 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki: Rybak Ryszard. 

Układy elektroniczne analogowe: Rybak Ryszard. 

Układy elektroniczne cyfrowe: Rybak Ryszard. 

Pracownia elektryczno-elektroniczna: Rybak Ryszard. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: Rybak Ryszard. 

Wychowanie fizyczne: Bala Robert, Pękul Anna, Zielińska Krystyna.

Taniec Ludowy: Pękul Anna, Gamdzyk Barbara.

Edukacja dla bezpieczeństwa: Ogonowska Marzena.

Wychowanie do życia w rodzienie: Gamdzyk Barbara.

Religia: Ks. Roman Kowerdziej, Ks. Adam Niewęgłowski.

Biblioteka: Siuchta Monika.

Pedagog: Gamdzyk Barbara, Ogonowska Marzena. 

Psycholog: Krupa-Berbeć Agata.

Zajęcia rewalidacyjne: Gietka Anna.

Komentarze