• Mistrzostwa Cheerleaders

Plik do pobraniadr Jerzy Zygmunt Szeja

Program z języka polskiego jest tak przeładowany, że nie zawsze można posługiwać się czasochłonnymi technikami aktywizującymi. Lecz jak tylko czas na to pozwala, staram się używać dramy, metody projektu, LARP (czyli teatralnej gry fabularnej - jak wygląda, można zobaczyć na zdjęciach obecnej 3b), RPG (narracyjna gra fabularna), mapy mentalnej, debaty szkolnej i innych metod, które czynią lekcję ciekawszą. Zawsze zaś staram się zachęcić do myślenia. Z wielu powodów na mych lekcjach trudno się nudzić, choć jak się nic nie czyta (a w szczególności lektur), to wszystkie moje zabiegi na nic.
Jestem kulturoznawcą i wiem, że kultura się zmieniła. Sam naukowo zajmuję się grami. Niemniej jednak w dalszym ciągu dorobek naszej cywilizacji w większości znajduje się w książkach. W dalszym ciągu słowo pisane jest podstawowym medium komunikacji i naukowej, i kulturowej. Uczę więc o mądrości książek i zapraszam do jej poznania.
W załączniku mój Przedmiotowy System Oceniania.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy