• Mistrzostwa Cheerleaders

Elektroniczny Dziennik Lekcyjny UONET+

W celu zalogowania się do Dziennika elektronicznego należy wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwegrowski/ i zalogować się podając swój login oraz hasło. W przypadku problemów proszę o kmntakt z p. Zenon Koroś tel. 607 601 303

Szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z e-Dziennika zawarte są w pliku poniżej.

Film  

Komentarze